OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej.

1. Nazwa sprzedającego:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na podstawie Zarządzenia nr 03/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r., w sprawie sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego informuję, iż posiada następujące przedmioty przeznaczone do sprzedaży:

Wykaz przedmiotów do sprzedaży:

Krzesła tapicerowane, 71 szt., cena za sztukę - 16,00 zł.

2. Osoby zainteresowane zakupem przedmiotów proszone są o zgłoszenie się w następującym terminie:

03.02.2022 r. w godzinach od 09:00 do 12:00

do Świetlicy Wiejskiej w Lubkowie, adres: Lubków 8B, 59-720 Lubków.

3. Sprzedaż następuje na podstawie kolejności przyjmowanych zgłoszeń w wyznaczonym w pkt. 2 terminie.

4. Sprzedaż odbywa się poprzez wydanie przedmiotu zakupu na podstawie wypełnionego Protokołu Zdawczo – Odbiorczego oraz wpłatę gotówkową w dniu zakupu. Kasjer Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej przedkłada zakupującemu dokument zakupu w formie KP.

 

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej

Mirosław Kopczyński. 

 

Skontaktuj się z nami

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 29b
59-720 Warta Bolesławiecka

  • dummy wew. 21 - Dyrektor

  • dummy wew. 23 - Biblioteka

  • dummy gckwartabol@op.pl

Istotne informacje