Biblioteka w Raciborowicach Górnych

 

Raciborowice Dolne (w Szkole Podstawowej na parterze), tel. 075 / 73 89 739,

e-mail : s.skiba@gckwartabol.pl      

Czynna :  czwartki i piątki w godzinach : od 11.00 do 18.00

Opiekun/bibliotekarka : Stella Skiba

Historia
Biblioteka powstała w 1955 roku,tak wskazują pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej. Wówczas była ona połączona z zakładową Biblioteką przy Cementowni "Podgrodzie",ale dopiero w 1960 roku na podstawie uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej utworzono samodzielną placówkę. Pierwszym kierownikiem była p. Monika Księżyk i ona też przez 30 lat prowadziła tę bibliotekę.
    Biblioteka mieściła się najpierw w Gromadzkiej Radzie Narodowej, w 1970 roku dostała nowy lokal w „Organistówce",ale dopiero w 1973 roku otrzymała lokal wart swojej nazwy,były to słynne pomieszczenia w tzw. Domu Nauczyciela i wtedy też placówka otrzymała nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w Raciborowicach. Automatycznie podległe zostały jej filie w Warcie Bolesławieckiej i Tomaszowie Bolesławieckim.
    2 stycznia 1974 roku powstaje osobny oddział dla dzieci i młodzieży,którym przez 27 lat kieruje p. Gabriela Wikar. 26 października 1985 roku z okazji 30-lecia placówce nadano imię Adama Mickiewicza i odsłonięto tablicę pamiątkową. W 1990 roku odeszła na zasłużoną emeryturę p. Monika Księżyk,a następnym kierownikiem zostaje p. Maria Ostrowska i kieruje nią 16 lat.
    W 2001 roku biblioteka dostaje nowy lokal przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Raciborowicach, gdzie pozostaje do dziś. W tymże roku następuje reorganizacja instytucji kultury,która polegała na połączeniu Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. W to miejsce powstało Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej, gdzie osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie bibliotek jest p. Anna Skiba. W 2001 roku na tzw. wcześniejszą emeryturę odchodzi p. Maria Ostrowska,a jej miejsce zajmuje p. Stella Skiba i kieruje tą placówką do dziś.
    We wszystkich tych latach istnienia biblioteki odbywały się bardzo ciekawe spotkania autorskie m. in. z Seymur - Tułasiewicz,Tytusem Karpowiczem, Zbigniewem Nienackim, Wandą Chotomską, Ewą Chotomską, Ewą Nowacką, Danutą Wawiłow, Beatą Ostrowicką, Krzysztofem Petkiem, Ludmiłą Mariańską, Arkadiuszem Niemirskim, a także z „polskim Indianinem" Stanisławem Supłatowiczem pseud. „Sat-Okh".\
    Organizowane są konkursy biblioteczne,gdzie biblioteka ściśle współpracuje ze szkołą..Taką tradycyjną imprezą od lat jest pasowanie na czytelnika, zawsze w klasie pierwszej.
    W bibliotece znajduje się 21 tys. woluminów w tym 6.500 to książki dla dzieci i młodzieży. Wciąż dokupuje się nowe pozycje. Powstał tu także pierwszy księgozbiór na terenie całego województwa w języku francuskim i niemieckim.
    Dzisiejsza biblioteka to instytucja, w której nie tylko można wypożyczyć, przeczytać książkę, ale tu również można skorzystać z bezpłatnego internetu. Najważniejszą jednak pracą w bibliotece jest praca z żywym człowiekiem i z żywą książką.

Skontaktuj się z nami

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 29b
59-720 Raciborowice Górne

  • dummy wew. 21 - Dyrektor

  • dummy wew. 23 - Biblioteka

  • dummy gckwartabol@op.pl

Istotne informacje