Raciborowice Dolne

Biblioteka Publiczna w Raciborowicach Górnych
(w Wiejskim Domu Kultury Raciborowicach Górnych)

Godziny otwarcia:
czwartek      11:00-18:00
piątek           11:00-18:00


Opiekun/bibliotekarka:  Stella Skiba

Telefon kontaktowy:  075/ 73 89 739
e-mails.skiba@wartabol.pl   

Historia
      
  Biblioteka powstała w 1955 roku, tak wskazują pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej. Wówczas była ona połączona z zakładową Biblioteką przy Cementowni "Podgrodzie", ale dopiero w 1960 r. na podstawie uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej utworzono samodzielną placówkę. Pierwszym kierownikiem była pani Monika Księżyk i ona też przez 30 lat prowadziła tę bibliotekę.
  Biblioteka mieściła się najpierw w Gromadzkiej Radzie Narodowej, w 1970 roku dostała nowy lokal w „Organistówce", ale dopiero w 1973 r. otrzymała lokal wart swojej nazwy, były to słynne pomieszczenia w tzw. Domu Nauczyciela i wtedy też placówka otrzymała nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie Bolesławieckiej z siedzibą w Raciborowicach. Automatycznie podległe zostały jej filie w Warcie Bolesławieckiej i Tomaszowie Bolesławieckim.
  2 stycznia 1974 r. powstaje osobny oddział dla dzieci i młodzieży, w którym przez 27 lat kieruje pani Gabriela Wikar. 26 października 1985 r. z okazji 30-lecia, placówce nadano imię Adama Mickiewicza i odsłonięto tablicę pamiątkową. W 1990 r. odeszła na zasłużoną emeryturę pani Monika Księżyk, a następnym kierownikiem zostaje pani Maria Ostrowska i kieruje nią 16 lat.
  W 2001 roku biblioteka dostaje nowy lokal przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Raciborowicach, gdzie pozostaje do dziś. W tymże roku następuje reorganizacja instytucji kultury, która polegała na połączeniu Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną. W to miejsce powstało Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej, gdzie osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie bibliotek była pani Anna Skiba a obecnie pani Anna Kraśnicka. W 2001 roku na tzw. wcześniejszą emeryturę odchodzi pani Maria Ostrowska, a jej miejsce zajmuje pani Stella Skiba i kieruje tą placówką do dziś.
  We wszystkich tych latach istnienia biblioteki odbywały się bardzo ciekawe spotkania autorskie m.in. z Seymur - Tułasiewicz, Tytusem Karpowiczem, Zbigniewem Nienackim, Wandą Chotomską, Ewą Chotomską, Ewą Nowacką, Danutą Wawiłow, Beatą Ostrowicką, Krzysztofem Petkiem, Ludmiłą Mariańską, Arkadiuszem Niemirskim a także z „polskim Indianinem" Stanisławem Supłatowiczem pseud. „Sat-Okh".
  Organizowane są konkursy biblioteczne,gdzie biblioteka ściśle współpracuje ze szkołą..Taką tradycyjną imprezą od lat jest pasowanie na czytelnika, zawsze w klasie pierwszej.
  W bibliotece znajduje się 21 tys. woluminów w tym 6.500 to książki dla dzieci i młodzieży. Wciąż dokupuje się nowe pozycje. Powstał tu także pierwszy księgozbiór na terenie całego województwa w języku francuskim i niemieckim.
  Dzisiejsza biblioteka to instytucja, w której nie tylko można wypożyczyć, przeczytać książkę, ale tu również można skorzystać z bezpłatnego internetu. Najważniejszą jednak pracą w bibliotece jest praca z żywym człowiekiem i z żywą książką.

Skontaktuj się z nami

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 29b
59-720 Warta Bolesławiecka

  • dummy wew. 21 - Dyrektor

  • dummy wew. 23 - Biblioteka

  • dummy gck@gckwartabol.pl

Istotne informacje