Gminna Liga Orlika 2019

 „GMINNA LIGA ORLIKA” to piłkarskie rozgrywki drużynowe w cyklu mecz i rewanż. Jest to liga gminy Warta Bolesławiecka, w której możliwość uczestnictwa mają drużyny dziecięce szkółek piłkarskich działających  przy czterech klubach gminy Warta Bolesławiecka, tj. GKS Warta Bolesławiecka, GKS Tomaszów Bolesławiecki, GKS Iwiny i GKS Raciborowice.

 

Patronat nad rozgrywkami sprawuje Wójt Gminy Gmina Warta Bolesławiecka,

a Organizatorem rozgrywek jest  Gmina  Warta Bolesławiecka.

 

Celem rozgrywek jest popularyzacja dyscypliny piłki nożnej w gminie Warta Bolesławiecka.

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK „GMINNA LIGA ORLIKA ”

W PIŁCE NOŻNEJ

 

&1

Stosuje się zasady i przepisy gry w piłkę nożną  zgodnie z ogólnie panującymi we wszystkich amatorskich ligach dla danej kategorii wiekowej.

&2

Przedział wiekowy uczestników :

1.       Chłopcy w wieku 14 lat i młodsi (2005 i młodsi)

2.       Dziewczęta w wieku 15 lat i młodsi (2004 i młodsi)

&3

Mecze będą się odbywały w czterech głównych ośrodkach piłkarskich w gminie Warta Bolesławiecka. Organizator zapewnia boiska Orlik w Warcie Bolesławieckiej, Raciborowicach, Iwinach oraz Tomaszowie Bolesławieckim wraz z szatnią do przeprowadzenia rozgrywek, ale nie zapewnia sędziów, mecze będą sędziowane przez poszczególnych członków drużyn ze sobą rywalizujących (przez animatorów), w kwestiach spornych decydujący głos ma delegat gminy obecny na meczu.

&4

Wymagania stosowane wobec uczestników ligi :

1.       Nie pobiera się opłat za udział w lidze !

2.       Zespół powinien posiadać trenera animatora zatrudnionego przez Gminę Warta Bolesławiecka

3.       Opiekun - animator sportu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia drużyn piłkarskich i jest on odpowiedzialny za przestrzeganie zasad panujących w GMINNA LIGA ORLIKA 2019 i kontakt z organizatorem ligi.

4.       Złożenie przez trenera pełnej listy zawodników wraz z formularzem zgłoszeniowym.

5.       Jednolite stroje drużyny (zakup przez Gminę Warta Bolesławiecka)

&5

Pełna lista startowa drużyn  wraz z terminarzem rozgrywek zostanie zamieszczona na stronie internetowej : www.wartaboleslawiecka.pl po zamknięciu listy zgłoszeń do ligi, tj. do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

&6

1.       Minimalną wymaganą liczbą drużyn do startu ligi - są trzy drużyny.

2.       Każda gminna miejscowość może zgłosić maksymalnie 2 zespoły.

 

 

 

 

 

&7

Drużyny będą spotykały się systemem dwurundowym (mecz i rewanż)

Runda I : Kwiecień – Maj 2019 roku, Runda II : Wrzesień – Październik  2019 roku

&8

Każda runda rozgrywek zakończona będzie turniejem finałowym , na którym organizator wręczy nagrody, wyróżnienia indywidualne i drużynowe.

Terminy turniejów finałowych :

Runda I : Czerwiec 2019 roku, Runda II : Październik lub początek Listopada  2019 roku

&9

Czas trwania meczu : 2 x 20 min z 5 min przerwą

 

&10

Kadra meczowa może liczyć maksymalnie 16 osób, zespoły grają w składach 9 osobowych + 7 osób rezerwa

 

&11

Najlepsza drużyna w rozgrywkach zasadniczych będzie gospodarzem turnieju finałowego.

 

&12

Mecze mają być rozgrywane w poszczególne dni tygodnia  wg ustaleń organizatora. Organizator zapewnia dojazd dla drużyn w postaci autobusu Gimbus.

 

&13

Organizator nie ubezpiecza zawodników od zaistniałych kontuzji i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia we własnym zakresie). Zawodnik powinien być świadomy stanu swojego zdrowia i uczestniczy w rozgrywkach na własne życzenie i ew. liczy się z możliwością kontuzji odniesionych podczas rozgrywek GCK LIGA ORLIKA 2019.

&14

Organizator przewiduje nagrody w postaci : pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych pamiątkowych dla najlepszych drużyn i zawodników w rozgrywkach GMINNA LIGA ORLIKA 2019.

&15

Główną nagrodą dla najlepszej drużyny w roku 2019 będzie organizacja wyjazdu na mecz reprezentacji Polski lub innej drużyny klubowej z Ekstraklasy. Wyjazd taki odbędzie się w miesiącu listopadzie 2019 lub na początku roku 2020.

&16

W przypadku rażącego naruszenia zasad fair play podczas rozgrywek drużyna może zostać ukarana odjęciem punktów, a w ostateczności wykluczona z ligi w trybie natychmiastowym !

Skontaktuj się z nami

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 29b
59-720 Warta Bolesławiecka

  • dummy wew. 21 - Dyrektor

  • dummy wew. 23 - Biblioteka

  • dummy gck@gckwartabol.pl

Istotne informacje