Działalność

       Gminne Centrum Kultury odpowiedzialne jest za propagowanie kultury i organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka. Siedziba GCK znajduje się w miejscowości Warta Bolesławiecka nieopodal Urzędu Gminy przy boisku Gminnego Klubu Sportowego Warta Bolesławiecka. Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury jest Pan Mirosław Kopczyński.

Gminne Centrum Kultury jest organizatorem takich imprez jak :

- dożynki gminne,

- koncerty zespołów,

- warsztaty biblioteczne wraz z konkursami,

- przeglądy muzyczne (w tym : kolędnicze, folklorystyczne, itp.),

- dni gminy.

GCK jest także opiekunem i administratorem świetlic wiejskich i domów kultury na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Ponadto pod swoją pieczą ma wszystkie gminne biblioteki i dwa powstałe Centra Kształcenia na Odległość (w Raciborowicach i Tomaszowie Bolesławieckim).

 

Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Desmedia